Toegangscontrole

TechniX TSA Multi
De applicatie is ontworpen om grote volumes personen een georganiseerde toegang te verlenen, waarbij door middel van relevante vragen en een geavanceerde temperatuurscan personen te selecteren voor doorgang of een afwijkende behandeling.
Niet geautomatiseerde systemen brengen vaak in mankracht inzet hoge kosten met zich mee. Deze kosten kunnen door inzet van deze applicatie aanzienlijk gereduceerd worden.
Door onze relatie in de gezondheidszorgmarkt ziekenhuizen hebben wij bij verschillende van onze klanten een grote diversiteit van toegangscontroles gezien die in de uitvoering en gebruik zeker niet allemaal even effectief zijn.

Algemeen
In de afbeelding hiernaast hebben wij een toegangssysteem samengesteld waarbij we op basis van beschikbare kennis en kengetallen capaciteiten van de installatie hebben vastgelegd. De installatie is opgebouwd uit 3 hoofdsegmenten:
• Systeem om op basis van vraagstellingen de conditie van de persoon vast te stellen.
• Een geautomatiseerde doorgang die in combinatie met de vraagstelling en een temperatuur meting de persoon doorgang verleend.
• Doorgang voor afwijkende toegangsverlening zoals rolstoelgebruikers
Het ontwerp is op iedere vlakke ondergrond te plaatsen en ook weer te verwijderen.

Capaciteiten
Aanmeldzuil
Op basis van het aantal gestelde vragen heeft deze een capaciteit van 200 personen per uur.
Draaikruis
De fabrikant rekent met een capaciteit van 800 personen per uur voor het passeren van het draaikruis. Omdat activeren van het draaikruis een combinatie wordt van het aanbieden van de toegangspas en temperatuurscan rekenen wij met een doorgangssnelheid van 400 personen per uur. Op eerder door ons geplaatste installaties wordt deze snelheid ook gehaald.
Aanmeldzuil
Een bezoeker arriveert bij de aanmeldzuil, de te beantwoorden vragen staan op het beeldscherm. Door middel van aantikken ja/nee op het touchscreen worden de vragen beantwoordt. Na beantwoorden van alle vragen verschijnt de melding op het scherm: uw toegangspas wordt geprint. Uit de printer komt een kaartje met daarop een barcode en de vermelding:
• U heeft doorgang bij passeerpunt 1,2 of 3
Als op basis van de beantwoorde vragen doorgang bij 1,2, of 3 niet is toegestaan komt de melding:
• U dient zich te melden bij passeerpunt 4.
Note: natuurlijk is ook mogelijk om bijvoorbeeld rolstoelgebruikers door een aanmelding in de toegangshal direct naar passeerpunt 4 te sturen. De vragen zullen door de gastvrouw/heer gesteld worden.
Doorgang passeerpunt 1,2 of 3
Aangekomen bij één van deze passeerpunten scant u de toegangspas op het draaikruis. Tegelijkertijd dient u naar de scanapplicatie te kijken (camera) die de lichaamstemperatuur meet. Een positieve uitslag van de combinatie toegangspas en temperatuurscanning zal de doorgang honoreren.
Indien bezoekers bij het scannen van de toegangspas en de temperatuurmeting niet aan alle gewenste criteria voldoet zal er een melding op het beeldscherm van passeerpunt 4 verschijnen. Ook is het mogelijk om de indicatielamp op de tablet steun van het draaikruis te laten oplichten.

Algemene instructie
Het is aan te bevelen om in de toegangshal een 64 inch scherm te hangen. Op dit scherm word doorlopend een promotie film gepresenteerd die zowel het gebruik van de aanmeldzuilen als het gebruik van de doorgangen toont. Dit om de snelheid bij het aanmelden en het passeren van de doorgangen te verhogen.

Software
De software voor het managen van de logistiek bij de applicatie zal in aanvang voor wat betreft de functionaliteit zijn afgestemd op de taken die op dit moment bekend zijn. Indien er door voortschrijdend inzicht en met in achtneming van de privacy er behoefte is aan uitbreiding van functionaliteiten of software, zijn wij meer dan bereid de mogelijkheden te bespreken.

Referenties
Op dit moment is een van de varianten van deze installatie op twee locaties van een industriële klant geïnstalleerd. Mocht u interesse hebben in de TechniX TSA Multi, kunnen wij u in contact met hen brengen.