Corona

Ingezonden door Website beheerder op 25 maart 2020 15:36

    Beste lezers, Op dit moment ondervindt iedereen helaas wel op een manier hinder aan het Coronavirus. Bij Technico is dat niet veel anders; voor het kantoorpersoneel houdt dit in dat ze vooral thuis werken en voor monteurs geldt dat ze nu in ploegen werken en niet-essentieel onderhoud wordt uitgesteld. Om ervoor te zorgen dat onze klanten op het gebied van kledingvoorziening optimaal kunnen blijven functioneren, is onze dienstverlening even goed als men gewend is. Wij proberen daarnaast zo veel mogelijk mee te denken met de logistieke obstakels binnen de kledingvoorziening die een veranderende zorgbehoefte met zich mee brengt. Als laatste en belangrijkste punt willen wij namens Technico iedereen die een rol vervult in het mogelijk maken van de zorg, bedanken en de mensen in het veld veel sterkte en gezondheid toewensen. Jullie zijn onmisbaar!