Klompenmachine

In de gezondheidszorg gelden duidelijke WIP-regelgeving betreffende dienstkleding, hygiëne en infectiepreventie. Schoeisel behoort hier ook toe, echter blijkt dit lastig te beheren en te controleren. Om de hygiëne, controle en de logistiek rondom ziekenhuisschoeisel te verbeten, is de TechniX SD ontwikkeld.

Het modulaire systeem combineert het beheer en de reiniging van schoeisel dat gedragen wordt tijdens werkzaamheden op OK’s in ziekenhuizen. Het systeem heeft een capaciteit voor 25 paar klompen en is door de modulaire opbouw van het product uit te breiden voor een hogere opslagcapaciteit.

Het beheer van schoeisel brengt een aantal voordelen met zich mee:

  • Gebruikersinformatie schoeisel
    Doordat het schoeisel wordt gechipt en gekoppeld aan een specifieke positie in het systeem, kan gebruikersinformatie worden beheert. Hier kan worden nagegaan hoe vaak schoeisel wordt uitgenomen, over welke periode het product wordt gebruikt en wanneer er reiniging heeft plaatsgevonden.
  • Eigen beheer schoeiselpakket
    Doordat het systeem het schoeisel bewaard en reinigt worden twee functionaliteiten in één product gecombineerd. Door de gebalanceerde dosering van een reinigingsmiddel en desinfectiemiddel worden de regelementen nageleefd in eigen huis.