TechniX CWC

De TechniX CWC is een laagdrempelig kleding verstrek systeem dat bijna in iedere bouwkundige omgeving kan worden toegepast.  Het systeem controleert de artikelen die bij het verlaten van de ruimte worden meegenomen. Technico biedt dit systeem aan in verschillende varianten (van een hoge tot een lagere controle klasse). Het systeem kenmerkt zich door:

  • Lage bouwkundige kosten 
  • Hoge uitgiftecapaciteit
  • Eenvoudige mechanische opzet
  • Lage exploitatiekosten

In combinatie met de software ontstaat een uitgiftesysteem dat voor gecontroleerde verstrekking van dienstkleding zorgt.

Bekijk hiernaast de productfilm.

Voor een film met de verschillende mogelijkheden, klik hier.